Agape

01.01.2024

Chrzest

29.10.2023

,,Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor. 5.17) Słowa Ap. Pawła wypełniły się w życiu dwóch naszych młodych braci, Pawła i Beniamina. Zgodnie ze Słowem Bożym i swoim pragnieniem w dniu 28.10.2023 r. wobec wielu świadków dali wyraz swojej przynależności do Pana Jezusa poprzez chrzest wiary. Niedzielne zgromadzenie prowadził br. Marcin Siuliński, chrztu udzielał br. Andrzej Borucki, a br. Paweł Sameryt dzielił się Słowem Bożym stosownym do uroczystości.

Naszym nowym braciom pragniemy życzyć wzrastania w poznawaniu Pana Jezusa, Jego łaski i prowadzenia oraz aby dawali dobre świadectwo życia z Bogiem.


Chrzest

10.09.2023  

Dzień 10 września 2023 r. na długo pozostanie w pamięci brata Mieszka i siostry Teresy ze zboru na Kurpiowskiej w Warszawie. Tego bowiem dnia wyznali publicznie swą wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez zanurzenie w wodzie. Chrzest wiary jakiego byliśmy świadkami stał się świadectwem obecności Pana w ich sercach oraz wyrazem posłuszeństwa jak i działania Bożej łaski. Podczas niedzielnego zgromadzenia chrztu udzielał br. Andrzej Borucki, a Słowem Bożym dzielili się bracia Łukasz Węgrzynek i do wieczerzy br. Marcin Siuliński. Bratu Mieszkowi i siostrze Teresie życzymy Bożego prowadzenia i duchowego wzrostu na ich nowej drodze życia – życia z Panem Jezusem.

Koncert Pieśni Chrześcijańskiej

29.07.2023

Zjazd braterski

22.04.2023

W dniu 22 kwietnia 2023 r. odbył się w naszym zborze Zjazd Braterski KWCh Zborów Północnej i Centralnej Polski na który przybyło 50 braci z dziewięciu zborów. Temat spotkania brzmiał: ,,Świętość Zboru w obliczu czasów ostatecznych” Bracia rozważali zagadnienia na podstawie fragmentów z Obj. 1.3: ,,Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co jest w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski” oraz 2 Korynt. 11.2: ,,Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą” Poza głównym tematem bracia dzielili się również informacjami jak prowadzona jest służba w społecznościach z których przyjechali. Kilka godzin spędzonych razem przy wspólnych rozważaniach i posiłkach było dla nas błogosławionym i budującym czasem.

Piknik w Zawiszynie

10.09.2022

10 września 2022 r. w Zawiszynie odbył się coroczny piknik zborowy. Po raz dwunasty spotkaliśmy się aby spędzić czas na świeżym powietrzu w rodzinnej atmosferze. Poza braćmi i siostrami z naszego zboru mieliśmy również gości z Bożej Woli, Puław oraz zboru Warszawa-Ursus. Tematem biblijnych rozważań była ,,Jedność". Na podstawie fragmentów z 1 listu do Koryntian, Filipian i 1 Piotra zastanawialiśmy się jak zachować jedność w zborze w obliczu rzeczy, które powodują rozłamy i podziały. Rozmowy odbyły się w kilku grupach w formie warsztatów po czym na koniec już wszyscy wspólnie dzieliliśmy się wnioskami. Po przerwie obiadowej był też czas na słuchanie świadectw nawrócenia kilku braci z różnych zborów co było dla nas radością móc usłyszeć jak Pan Jezus zmienia ludzkie życie. Pogoda pozwoliła również na rozegranie siatkarskiego meczu. Za te kilka wspólnych godzin jesteśmy Panu Bogu wdzięczni i jak Pan pozwoli spotkamy się za rok.

Koncert pieśni

06.08.2022

6 sierpnia 2022 r. Zbór warszawski przy ul. Kurpiowskiej 5 po raz kolejny zorganizował koncert muzyki chrześcijańskiej. Tak jak w latach poprzednich, i tym razem wszyscy przybyli mogli usłyszeć wiele radosnych pieśni. Tematem przewodnim wszystkich utworów wykonywanych głównie przez młodych ludzi było uwielbienie, cześć i chwała jaka należy się naszemu Panu Zbawicielowi. Była też chwila gdy mogliśmy słuchać Słowa Bożego. Br. Łukasz Węgrzynek dzielił się z nami wybranymi fragmentami Pisma przygotowanymi specjalnie na tą okazję. W drugiej części koncertu śpiewał dobrze nam znany br. Jurek Dajuk z żoną Małgosią, który odwiedzał nas już w poprzednich latach. Dziękujemy Bogu za wspólny czas spędzony wraz z zaproszonymi gośćmi w tamto ciche i spokojne popołudnie.

Uroczystość ślubna

04.06.2022

4 czerwca 2022 r. to szczególna data dla dwojga młodych osób z naszego zboru. W tym dniu bowiem w podwarszawskim Józefowie odbyła się uroczystość gdzie młoda para ślubowała sobie w obecności zebranych gości wzajemną miłość, szacunek i oddanie. Daniel Płudowski i Lidia Arciszewska jako Boże dzieci wyrazili pragnienie obecności Boga w ich małżeństwie oraz wspólnego życia w odniesieniu do obrazu o jakim czytamy w liście do Efezjan: ,,Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła” ,,Mężowie miłujcie żony swoje jak i Chrystus umiłował Kościół…” ,, A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego” Uroczystość poprowadził br. Andrzej Borucki, a okolicznościowym Słowem dzielił się br. Łukasz Węgrzynek.

Chrzest

13.02.2022

13 lutego 2022 - dzień nad wyraz ważny dla piątki młodych ludzi, którzy na chwałę Boga Ojca przyznali się publicznie do swej wiary w Jezusa Chrystusa, Jego śmierć, zmartwychwstanie i uwolnienie z jarzm grzechu. Prosimy o polecanie ich w swoich modlitwach. Niech dary Ducha Świętego mnożą się w ich życiu, aby swoim postępowaniem dawali dowód Bożej światłości i miłości. Słowem dzielił się brat Łukasz, który przygotowywał też wspomnianą piątkę do tego dnia na chwałę Pana. Słowo było oparte o najistotniejszym elemencie naszego zbawienia - wierze. Pamiętajmy aby co dziennie badać swe serce.

Wspomniane wersety: Ew. Jana 11.25-27, List Jakuba 2.17-19, List do Hebrajczyków 11.1-6, 1 Tymoteusza 2.3-6. Uczta miłości, która odbyła się po zgromadzeniu przybliżyła nam wiele z zapomnianych już świadectw sióstr i braci najdłużej związanych ze zborem. Wspominajmy ich w modlitwach aby długo jeszcze byli z nami i aby cieszyli się pełnią Bożych błogosławieństw.

Uroczystość ślubna

29.01.2022

W dniu 29 stycznia 2022 r. w pałacyku w podwarszawskich Otrębusach miały miejsce zaślubiny naszej siostry Izabeli Kaczyńskiej z bratem Blessonem Prakash. W obecności Boga oraz przybyłych gości z kraju i zagranicy młoda para ślubowała sobie miłość i szacunek, prowadzenie w obecności Boga i małżeństwo według biblijnego wzoru na Bożą chwałę i ku wspólnej radości. Uroczystość prowadził br. Łukasz Węgrzynek, a okolicznym Słowem usłużył pastor Krzysztof Zaręba.

Agape

02.01.2022

Piknik w Zawiszynie

04.09.2021

4 września 2021 r. w ośrodku w Zawiszynie zbór nasz zorganizował piknik zborowy na którym gościliśmy również braci i siostry z innych społeczności. Od 10 lat co roku mamy możliwość spędzać taki wyjątkowy dzień na powietrzu w rodzinnej atmosferze przy wspólnych posiłkach, grach i Słowie Bożym. W tym roku szczególnym zainteresowaniem cieszył się mini turniej w piłce nożnej do czego przyczyniła się też słoneczna, ciepła pogoda. Zwycięska drużyna otrzymała specjalny puchar przygotowany na tą okazję. Mieliśmy też czas na rozważanie zagadnień w kontekście tematu dotyczącego rodziny chrześcijańskiej. Słowem dzielili się bracia Andrzej Borucki i Paweł Ratz. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wszystko co tego dnia było naszym udziałem i wspólny, błogosławiony czas.

Koncert pieśni chrześcijańskiej

14.08.2021

14 sierpnia 2021 r. odbył się koncert pieśni chrześcijańskich zorganizowany na wolnym powietrzu przed budynkiem zborowym. Zespół złożony z osób pochodzących w większości z różnych stron Mazowsza lecz nie tylko z tego regionu zaśpiewał kilkanaście pieśni których tematem przewodnim było uwielbienie, cześć i chwała naszemu Panu Zbawicielowi.
Zebrani mogli usłyszeć utwory śpiewane nie tylko w języku polskim, ale także angielskim, rosyjskim, hebrajskim i nawet afrykańskim. Ponad dwugodzinny koncert przyniósł wiele radości i był świadectwem (szczególnie wobec gości) obecności Boga w sercach tych którzy wychodzili na scenę. Po zakończeniu można było również nabyć chrześcijańską literaturę (w tym Biblię) oraz spędzić jeszcze czas przy wspólnych rozmowach.

Chrzest

03.01.2021

W dniu 3 stycznia 2021 r. odbył się w naszym zborze chrzest wiary. Siostra Paulina i brat Andrzej publicznie wyznali swoją wiarę w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Świadkiem tej uroczystości poza braćmi i siostrami ze zboru byli też licznie przybyli goście i dla wielu z nich była ona dobrym świadectwem życia z Panem. Słowo Boże stosowne do okoliczności głosiło trzech braci. Po nabożeństwie wszyscy zebrani wzięli udział w uczcie Agape przygotowanej na tą okazję.

Piknik w Zawiszynie

24.08.2019

24 sierpnia 2019 r. po raz kolejny odbył się w Zawiszynie nasz coroczny piknik zborowy. Bóg dał tego dnia piękną, słoneczną pogodę i mogliśmy cieszyć się nie tylko wspólną społecznością lecz i aurą ciepłego dnia. Część osób (głównie młodzież) skorzystała z tego kąpiąc się w pobliskim Liwcu. Poza czasem spędzonym przy wspólnych posiłkach (grill, sałatki, ciasta, owoce), zabawach i grach (pink-pong, siatkówka) mieliśmy też chwile podczas których zagłębialiśmy się w Słowo Boże mówiące o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Wiele fragmentów Biblii przybliżało nam to wydarzenie, które zakończy naszą ziemską pielgrzymkę. Dla wszystkich nas, braci i sióstr będzie to wspaniały moment spotkania się z Panem.

Dziękujemy Bogu za wspólny czas jaki nam darował, za wszystkich którzy przybyli (było nas ponad 50 osób), za gospodarzy ośrodka Andrzeja i Magdę i jeśli Pan pozwoli to spotkamy się za rok w tym samym miejscu.

Błogosławieństwo dzieci

12.05.2019

W dniu 12 maja 2019 r. na niedzielnym zgromadzeniu miała miejsce uroczystość błogosławieństwa dwójki dzieci: Niny Węgrzynek i Nataniela Boruckiego. Zbór wraz z rodzicami modlił się by dzieci już od najmłodszych lat poznawały Pismo Święte, uczyły się chrześcijańskiego życia i właściwego postępowania zgodnego ze Słowem Bożym. Prosiliśmy przed Panem by ochraniał je w tym złym i zepsutym przez grzech światem. Przynieśliśmy w modlitwie ich rodziców: Łukasza, Magdę, Andrzeja i drugą Magdę prosząc aby Bóg dał im mądrość w wychowaniu, by byli dla swoich dzieci dobrym przykładem życia i służby dla Pana. Wszyscy pragniemy by zasiewane w sercach Niny i Nataniela ziarno Bożego Słowa w odpowiednim czasie wydało owoc w postaci powierzenia ich życia Panu Jezusowi czym sprawili by nam wszystkim największą radość.

Niech Pan Bóg im w tym wszystkim błogosławi.

Piknik w Zawiszynie

25.08.2018

Zaślubiny

02.04.2018

W dniu 2 kwietnia 2018 r. w budynku zborowym miały miejsce zaślubiny siostry Sylwii Pipirs ze zboru w Bożej Woli oraz brata Pawła Leszczyńskiego z naszej społeczności. Przed Bogiem i zebranymi para ślubowała sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Chrzest

22.10.2017

W dniu 22 października 2017 r. w zborze w Warszawie przy ulicy Kurpiowskiej podczas niedzielnego nabożeństwa miała miejsce szczególna uroczystość. Działanie Bożej łaski sprawiło, że osiem osób uwierzyło w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i tego dnia potwierdziło to poprzez chrzest wiary.

Piknik w Zawiszynie

02.09.2017

Piknik w Zawiszynie

10.09.2016

Błogosławieństwo

24.04.2016

"Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Boże" –
Ew. Mat. 19.14

24 kwietnia 2016 r. odbyło się w zborze nabożeństwo połączone z uroczystością błogosławieństwa Joela, najmłodszego dziecka braterstwa Andrzeja i Magdy Boruckich. Na tym szczególnym zgromadzeniu zbór wraz z rodzicami przyniósł w modlitwach Joela do naszego Pana. Prosiliśmy o mądrość dla rodziców w jego wychowaniu, aby poprzez chrześcijański dom oraz obecność w zborze Bóg prowadził go do siebie i aby w odpowiednim czasie zaufał Chrystusowi i stał się Dzieckiem Bożym.

Zjazd braterski

16.04.2016

W dniu 16 kwietnia 2016 r. nasz zbór był gospodarzem zjazdu braterskiego na który przybyli bracia ze zborów północnej i centralnej Polski. Tematem przewodnim spotkania był wiersz:
"Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie
o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli" – 2 Kor. 13.5.

Bracia którzy dzielili się Bożym Słowem wskazywali jak wiele różnych prób muszą przechodzić chrześcijanie badając przy tym swoją wiarę. Kilka godzin wspólnej społeczności, przy Słowie i posiłkach było dla wszystkich budującym i błogosławionym czasem.

Koncert "Zrodzone ze słabości"

08.03.2016

Dwudziestego ósmego marca 2016 o godzinie 17:00 w naszym budynku zborowym odbył się koncert naszej miłej siostry Natalii Arciszewskiej. Przez ponad godzinę mieliśmy przyjemność wsłuchiwać się w pieśni napisane i skomponowane przez Natalkę, a także posłuchać o tym jak powstawały. Natalce która śpiewała oraz grała na klawiszach akompaniowali siostra Małgorzata Burzyńska z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan „Woda życia” w Łodzi (wiolonczela i chórki) oraz brat Rafał Kozera z Kościoła Wolnych Chrześcijan Gdańsk Wiosenna (nagłośnienie i gitara elektryczna). Po koncercie mieliśmy wspólny czas na rozmowy przy pysznych ciastach, a także mieliśmy możliwość zakupienia płyty Natalii „Zrodzone ze słabości”. Dochód z zakupionych płyt przeznaczony jest na wyjazd misyjny Natalki o którym więcej można przeczytać w
zakładce praca misyjna. Osoby zainteresowane kupnem płyty prosimy o kontakt mailowy pod adres moc.liamgajsim.itan

„Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego
nieboskłonie.

Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, Chwalcie go
za niezmierzoną wielkość jego!

Chwalcie go na głośnych trąbach,
Chwalcie go na harfie i cytrze!

Chwalcie go bębnem i pląsaniem,
Chwalcie go na strunach i na flecie!

Chwalcie go na cymbałach
dźwięcznych, Chwalcie go na cymbałach głośnych!

Niech wszystko co żyje chwali Pana! Alleluja. „

Psalm 150

Pieśni i świadectwa Bogdana Pieczyraka i Marka Łuszczyńskiego

06.12.2015

W dniu 06.12.2015 mieliśmy przyjemność gościć w naszym zborze braci Bogdana Pieczyraka oraz Marka Łuszczyńskiego. Przez ponad godzinę bracia usługiwali nam pieśniami oraz świadectwami. Mogliśmy usłyszeć jak Pan Bóg wyrwał naszych umiłowanych braci ze szponów nałogu i beznadziei duchowej i jak teraz radują się bliskością i opieką Bożą. Spędziliśmy wspólnie błogosławiony czas śpiewając pieśni na chwałę naszemu Panu, i dziękując Mu za jego dobroć i miłość którą mogliśmy dostrzec w świadectwach oraz niezwykle promiennych uśmiechach naszych gości. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że przysłał do nas braci w których mogliśmy widzieć praktyczne zastosowanie wersetu z Listu do Filipian 4:4:

„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.”

Piknik w Zawiszynie

05.09.2015

Chrzest

27.09.2015

W dn. 27.09.2015 r, odbył się w naszym zborze chrzest wiary. Cztery osoby postanowiły publicznie wyznać, że Pan Jezus Chrystus stał się ich osobistym Zbawicielem. Była to dla nas wszystkich ogromna radość gdy mogliśmy oglądać uśmiech na twarzach naszych sióstr: Sylwii, Małgosi, Janiny oraz brata Mirka.

Chrzest

23.06.2013

W dniu 23 czerwca odbył się w naszym zborze chrzest wiary. Łaska Boża sprawiła, że 2 osoby, Ania i Lidia uwierzyły w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Tydzień wcześniej mogliśmy wysłuchać ich świadectw gdy opowiadały jak Pan Jezus pojawił się w ich życiu. Było dla wszystkich wielką radością móc usłyszeć jak wielką moc ma Boże Słowo, które sprawia, że każdy grzesznik może porzucić życie w świecie i zwrócić się ku Chrystusowi stając się dzieckiem Bożym.

Zjazd braci

22.09.2012

Piknik w Zawiszynie

15.09.2012

W dniu 15 września (sobota) odbędzie się w ośrodku w Zawiszynie piknik rodzinny. Planujemy wspólny czas między innymi przy grillu i ognisku. Będzie też okazja pojeździć na koniach dostępnych w ośrodku co powinno się spodobać zwłaszcza dzieciom. Zapraszamy wszystkich zborowników i naszych przyjaciół na spędzenie czasu w miłej rodzinnej atmosferze i wspólnej społeczności gdzie nie zabraknie również czasu na modlitwę i uwielbienie Boga pieśniami. Módlmy się by Pan pobłogosławił nam ten czas i dał dobrą pogodę. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 11.00. Podczas tego dnia odbędzie się też na miejscu wspólne rozważanie Słowa Bożego, którego tematem będzie WIARA.

Koncert Hope Singers

15.08.2012

W dniu 15 sierpnia 2012 r. w naszym zborze miało miejsce szczególne wydarzenie. Przyjechał do nas amerykański chór Menonitów „Hope Singers” w liczbie ponad 30 osób. Po raz piąty gościli w Polsce jeżdżąc na swej trasie w różne miejscowości i cieszymy się, że również i my mogliśmy ich ugościć i wysłuchać tego co przygotowali.
W swoim repertuarze zaśpiewali wiele chrześcijańskich pieśni i hymnów, w tym także kilka po polsku. Poza osobami z naszego zboru przybyli również goście z innych miejsc. Godzinny koncert podobał się wielu co można było zauważyć w późniejszych wspólnych rozmowach. Również mieszkańcy okolicznych bloków mogli usłyszeć ich śpiew. Na koniec br. Jan Wierszyłowski przybliżył krótko zebranym historię Menonitów. Jesteśmy wdzięczni Panu za ten czas i pogodę, która pozwoliła nam zorganizować wszystko na powietrzu przed budynkiem Zborowym. Dziękujemy braciom i siostrom z USA, którzy usłużyli nam pieśniami.

Chrzest

24.06.2012

„A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. - (Dz. Ap. 8.36-37)

W dniu 24 czerwca odbył się w zborze w Warszawie przy ulicy Kurpiowskiej chrzest. Działanie Bożej łaski sprawiło, że 4 osoby uwierzyły w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i potwierdziły to poprzez chrzest wiary.


Pierwszy piknik w Zawiszynie

11.06.2011